De elektrische boiler heeft door haar lage kost en gebruiksvriendelijkheid het huishouden al lang binnengedrongen. Ook op de werkplekken kan je ze in vorm van waterkokers vinden die je gebruikt voor oplossoep en thee. In grotere vormen vind je ze in de badkamer. De installatie is heel eenvoudig omdat je geen lucht- of gasaanvoer nodig hebt. Je sluit het gewoon aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet. Het principe, dat door koffiezetapparaten eveneens wordt gebruikt is heel eenvoudig: via het proces van de elektrische weerstand wordt het water in de boiler opgewarmd tot de gewenste temperatuur. Deze is bij de grotere boilers minimaal 60° om legionellabacterieën te vermijden.

Energiekost

Hoewel heel populair is de elektrische boiler niet erg duurzaam en kostenbesparend. Elektriciteit is immers duurder dan gas of olie. Je kan het warmteverlies op de leidingen wel zo sterk mogelijk inkorten door ze zo dicht mogelijk bij de kraan te installeren, maar in het algemeen is de elektriciteitskost erg hoog en is het een toestel met weinig rendement. Door de teller op nachttarief te plaatsen is het wel mogelijk om de energiekost te drukken.

Welke boiler?

De elektrische boiler komt in vele formaten. De eerder opgesomde kleine waterboilers hebben enkel elektriciteitsaansluiting nodig. Grotere boilers, die vaak worden gebruikt in de keuken of de badkamer hebben uiteraard aansluiting nodig op het waternet. Deze variëren van 5 tot 10 liter voor de keuken en 50 tot 300 liter voor de badkamer. Deze laatste wordt het best afgestemd op de behoefte van het gezin: wordt vaak een bad genomen of veeleer een douche? Er bestaat ook een mogelijkheid om de boiler uitsluitend op nachttarief te laten draaien, waardoor het water op temperatuur gehouden wordt door een degelijke isolatie en druk, maar dat betekent wel dat je maar 1 boilerinhoud per dag kan gebruiken. Bij een intensief warmwaterverbruik kom je dus snel aan het einde van een boilervat.

Alternatieven

Elektrische boilers zullen ondanks hun hoog energieverbruik niet zo snel verdwijnen. Alternatieve manieren om sanitair water op te warmen zijn talrijk aanwezig, maar kennen vaak een hoge investeringskost. Een zonneboiler bijvoorbeeld vereist de installatie van zonnecollectoren. Dit is niet voor iedereen mogelijk. Warmtepompboilers verbruiken zeer weinig energie, maar kosten ook vaak veel geld om te installeren. Een geiser daarentegen wekt enkel warmte op wanneer dit wordt gevraagd. Er is geen direct warm water zoals bij een elektrische boiler, maar de geiser verbruikt dan ook geen energie wanneer er geen vraag naar warm water is.