Wie een vloerverwarming aanlegt heeft twee keuzes: een elektrische vloerverwarming en de watervloerverwarming. Tegenover radiatoren heeft de vloerverwarming een streepje voor op vlak van de warmtestraling: door het grotere oppervlak is er een aangenamere temperatuur dan de vaak te warme radiatoren. Het grootste nadeel is dat de aanleg ervan voornamelijk in nieuwbouw gebeurt wegens de grote kosten en intensieve arbeid. Bij lekkages moet de vloer worden opengebroken. Er bestaat wel een misverstand over de warmte van de vloer: hoewel het niet de bedoeling is koude voeten te hebben, duidt een behoorlijk warme vloer op teveel verbruik. Een ideale vloerverwarming werkt subtieler en warmt de lucht gestaag op.

Een elektrische vloerverwarming lijkt aantrekkelijk: in tegenstelling tot een klassieke watervloerverwarming liggen de investeringskosten laag. Bovendien kan je de temperatuur perfect regelen. De plaatsing is ook eenvoudiger: er wordt een dunne “mat” gelegd op de vloer waarover een dun cementlaagje wordt gesmeerd. De installatie ervan is dus minder ingrijpend als een volwaardige watervloerverwarming. Een groot voordeel is dat de temperatuur van iedere vloer (bij gebruik in meerdere kamers) gemakkelijk afgesteld kan worden, wat bij een watervloerverwarming onmogelijk is.

Een watervloerverwarming maakt gebruik van een HR-ketel, waardoor de installatiekosten hoger liggen. Bovendien heb je ook extra energie nodig voor de verdeelunit die het in- en uitstromende water het huis inpompt. Deze is voorzien van een aantal kleppen om de balans tussen het koude retourwater en het (te) warme water in de ketel in balans te brengen. In dat opzicht is de elektrische vloerverwarming een stuk voordeliger in aanschaf. Daarnaast is er ook sprake van rendementsverlies van 10-15% bij de modernste ketels, terwijl de elektrische vloerverwarming iedere KwH omzet naar warmte.

Toch wordt elektrische vloerverwarming enkel als aantrekkelijk beschouwd voor ruimtes die maar weinig opgewarmd moeten worden zoals een badkamer. Zij warmen snel op wanneer er een dunne buffer wordt voorzien door de verwarming onder een dun cementlaagje te leggen. Een HR-ketel kan in tegenstelling tot elektrische vloerverwarming worden gebruikt voor meerdere toepassingen in het huis, waardoor een geïntegreerd systeem mogelijk is en het water niet alleen voor verwarming, maar ook voor sanitaire toepassingen kan worden gebruikt.