Bij het aankopen van een waterboiler denk je aan twee dingen: hoeveel mag het kosten? En rendeert het wel? Vaak gebeurt het zo dat het ene het andere compenseert. Een gasboiler kost bijvoorbeeld weinig, maar is een energievreter. Een zonneboiler mag dan energiebesparend zijn, maar de investeringskost is veel hoger dan een gasboiler. Het is gek dat deze energievreter, da nog altijd het meeste verbruikt onder de boilers, zo populair is. Door zijn goedkope aankoopprijs is het echter een erg aanlokkelijke investering. Omdat aardgas goedkoper is dan elektriciteit, heeft de gasboiler een streepje voor op de elektrische boiler. Bovendien is het gasgebruik lager bij degelijk geïsoleerde huizen, een doordachte integratie van verwarmingsapparaten, bewust energieverbruik en zachte winters. Aan het laatste valt niet veel te doen, maar aan de eerste drie heel veel.

De gasboiler werkt volgens het tegenstroomprincipe dat we kennen in andere verwarmingssystemen: het gas warmt het water op dat naar een geïsoleerd thermisch vat in de boiler wordt gepompt. Dit kan met aardgas, propaangas en butaangas. Omdat warm water lichter is dan koud water, wordt het koude retourwater naar de onderkant van de boiler gepompt, dat dan wordt opgewarmd en via een uitlaat bovenaan de boiler opnieuw naar de radiatoren gaat. In principe geraakt het water niet op, maar bij een hoge behoefte kan er niet altijd evenveel water geleverd worden. Water houdt warmte goed vast, maar heeft tijd nodig om op te warmen. Een oplossing hiervoor is een groter thermisch vat of een extra verwarmingsapparaat.

Gevaar! Gas!

Je hoort vaak over het lekgevaar bij slecht onderhouden installaties, waardoor gasontploffingen of koolstofmonoxidevergiftigingen mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker goed zorgt draagt voor de gasboiler om nare verrassingen te voorkomen. Sinds 2 juni 2010 is een tweejaarlijkse keuring trouwens verplicht. Iedere installatie door een niet-gehabiliteerde installateur moet goedgekeurd worden. Bij zo’n controle wordt een dichtheidscontrole uitgevoerd en is er een nazicht van de gebruikte kranen, verbindingen, drukverliezen, … van de installatie.

Combinatiemogelijkheid

Door de gasboiler te gebruiken in combinatie met andere energiebesparende apparaten kan warmteverlies worden gerecupereerd. Zo kunnen zonnecollectoren water voorverwarmen waardoor minder gas gestookt moet worden om het op temperatuur te brengen en kan een condensatieketel de rookgassen van de gasboiler “opvangen” om daaruit warmte te recupereren. Via een warmtewisselaar kunnen deze warmte-elementen worden overgedragen naar het afgekoelde water. Ook via deze weg moet er minder gas verbruikt worden om water op te warmen.