Stookolie is over het algemeen een goedkope brandstof voor energie. Prijzen van mazout of stookolie kunnen dagelijks veranderen. Om gebruik te maken van stookolie, is een opslagtank een vereiste. Je kunt niet zomaar stookolie opslaan. Voor het bewaren van een grote hoeveelheid stookolie moet je rekening houden met wettelijke vereisten. Ook moet je een stookolie installatie minimaal één keer per jaar van onderhoud voorzien. Om de aankoop van stookolie enigszins winstgevend te houden, verdient het de voorkeur om minimaal 2000 liet per keer in te slaan. Kies een stookolie installatie met een rendement van 91 procent. De schadelijke uitstoot van stookolie is belastend voor het milieu. Als je daar rekening mee wilt houden, kun je beter kiezen voor ontzwavelde stookolie. Deze is wel weer duurder dan de gewone stookolie.

Oliestookprijzen veranderen voortdurend. Omdat de prijzen enorm schommelen, heeft de overheid een dagprijs ingesteld. Deze gaat uit van het gemiddelde van de dagelijkse wijzigingen. Er is dus geen officieel tarief voor stookolie, maar regelmatig publiceert de regering maximumprijzen. Deze maximumprijzen zijn gebaseerd op berekeningen volgens afspraken tussen de regering en de petroleumsector. De daling of stijging van de stookolieprijs is afhankelijk van de notering op de internationale oliemarkten. Leveranciers bieden hierop individueel kortingen. Deze verschillen per leverancier en per streek. Om de prijzen te vergelijken, kun je gebruik maken van het internet.

De prijzen voor stookolie stijgen. Voor sommige gezinnen zijn de kosten voor verwarming en warm water bijna niet meer te betalen. Daarom is er een regeling in het leven geroepen op initiatief van de overheid, gemeenten en de petroleumsector om gezinnen met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten voor huisbrandolie en propaangas.

Stookolieprijs evolutie

Alles wordt hoe langer hoe duurder en dat geldt ook voor stookolie. Hieronder kan u een grafiek zien van de afgelopen 5 jaar. Op deze grafiek is duidelijk te zien dat in januari 2009 stookolie slechts rond de 0,4 euro/L kostte tegenover 0,95euro/L in januari 2012. In 3 jaar tijd is de prijs dus meer dan verdubbeld.

Stookolieprijs grafiek:

stookolieprijs grafiek

Stookolieprijs verwachtingen en voorruitzichten

Wanneer u gebruik maakt van stookolie, moet u accijnzen en heffingen betalen die worden bepaald door de overheid. Aangezien stookolie een fossiele brandstof is en dus het milieu schaden, zullen die accijnzen en heffingen steeds groter worden en zal dus ook de prijs fors stijgen. Wanneer men stookolie aankoopt in grote hoeveelheden, zal me waarschijnlijk een korting ontvangen waardoor de prijs lager lijkt. Indien men een kleine hoeveelheid aankoopt, zal de prijs hoger liggen.

Stookolieprijs vergelijken

Alvorens bij een bepaalde leverancier stookolie aan te kopen, is het belangrijk om de prijzen te vergelijken. Sommige leveranciers geven een kortingen naargelang de hoeveelheid stookolie die u wenst aan te kopen.

Stookolie leveranciers

De bekendste leveranciers van stookolie zijn:

  • Esso
  • Total
  • Q8
  • Shell
  • Gabriëls
  • Maes