De prijs van uw verwarming is van een hele boel factoren afhankelijk. Vooraleerst is de prijs afhankelijk van de grondstof waarmee of waarop men zal verwarmen. Zo is er stookolie, aardgas, steenkool, hout, zonne-energie, … Dit zijn de meest courante energiebronnen. Over de eerste, stookolie, vindt u verder nog een beetje meer informatie.

Eens de energiebron is gekozen, dient men de installatie te kiezen in functie van de energiebron. Dit wil zeggen dat men bijvoorbeeld bij keuze voor verwarming met gas, de nodige verwarmingselementen dient aan te kopen en dat er gasleidingen en een gasmeter moeten voorzien zijn.

Hierboven vernoemden wij twee al wat oudere energiebronnen, namelijk steenkool en hout. De eerste wordt nog relatief weinig gebruikt. De tweede, verwarming met hout, bestaat nu onder ene “vernieuwde” vorm, namelijk pellets. Dit zijn een soort korrels die gemaakt zijn uit samengeperst en gerecycleerd hout. De korrels zijn niet zo duur in aankoop en zijn bovendien milieuvriendelijk. De pellet kachels zelf zijn ook niet zo relatief duur in aankoop. De prijzen hiervoor variëren uiteraard van leverancier tot leverancier maar globaal genomen schommelt de prijs tussen 2000 euro en 7000 euro. Afhankelijk of je huis ouder is dan 5 jaar kan het BTW tarief verlaagd worden naar 6 % voor huizen die ouder zijn dan 5 jaar. Indien het voorgaande niet het geval is, is de gebruikelijke BTW-voet van 21 % van toepassing.

Nu volgt wat beknopte informatie over de eerstgenoemde energiebron, stookolie. Over deze energievorm of energiebron kan soms onenigheid bestaan (tussen de klant en diens leverancier). Zoals iedereen wel weet is de stookolieprijs sterk variabel, afhankelijk van vraag en aanbod op de markt. Hierdoor vraagt men zich dikwijls af welke prijs van toepassing is. De prijs bij bestelling of de actuele prijs bij de levering? Het antwoord is tamelijk eenvoudig: de leverancier kan zelf bepalen aan welke prijs hij de stookolie verkoopt. Echter wanneer eenmaal afspraken over de prijs zijn gemaakt, kan men deze niet meer wijzigen. Dit geldt voor beide partijen.