Een warmwaterboiler, ook gewoon boiler genoemd, wordt gebruikt om water op te warmen op een bepaalde temperatuur met behulp van elektriciteit of gas. In tegenstelling tot de gewone warmwatergeiser, waarbij water “op aanvraag” wordt opgewarmd en je dus pas na een tijd warm water krijgt via de kraan of douche, wordt de temperatuur in de boiler op een constante temperatuur gehouden, zodat je verzekerd bent van een directe stroom van warm water. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een thermisch vat, waar de temperatuur automatisch wordt aangepast wanneer de watervoorraad door de instroom van “nieuw” water onder het minimum daalt.

Water heeft een hoge warmtecapaciteit en heeft veel tijd nodig om warm te worden. Daardoor kan een grote vraag naar warm water ervoor zorgen dat de boiler niet genoeg warm water kan leveren. Het water geraakt echter niet op omdat de voorraad automatisch wordt aangevuld, maar het water heeft tijd nodig om opgewarmd te geraken. Dit kan gebeuren wanneer veel koud water binnenstroomt om het niveau op peil te houden. Een indirect gestookte boiler, waar er wordt gewerkt met een wisselende aan- en afvoer tussen CV en boiler, kan een oplossing bieden voor dit probleem.

Een boiler heeft veel energie nodig om het water op te warmen en op een constante temperatuur te houden. Daardoor gaat veel energie verloren. Een duurzame en kostenbesparende oplossing is de zonneboiler, die gebruik maakt van zonnecollectoren om energie uit te sparen. Om plaats uit te sparen kan je ook gebruik maken van elektrische boilers, die ook minder onderhoud vergen, geen afvoer eisen en ook geen zuurstof verbruiken. De elektriciteitskosten zijn hoger dan gas, maar door gebruik te maken van het daltarief kan dit gecompenseerd worden. Rendementsverlies van gas- en elektriciteitsboilers kunnen ook opgevangen worden door de isolatie van het thermisch vat en een efficiënter gebruik van de boiler door de timer goed in te stellen.